हरतालिका

भगवान शंकराच्या “पती” म्हणून प्राप्तीसाठी पार्वतीने हे व्रत केले असे पुराणामध्ये उल्लेखित आहे.

हरतालिका Read More »